4 причини да съжалявате, че не сте си купили акции на БФБ

Каква доходност пропуснахте?