„Индустриален парк-Бургас“ расте с 600 дка – Управление и бизнес

Правителството внесе седем имота - частна държавна собственост, намиращи се в Бургас, като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД.

източник : Банкеръ

Регионалният БВП на глава от населението варира от 31 на сто до 626% от средния за ЕС през 2017 г.

През 2017 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), варира от 31% от средния за Европейския...

източник : econ.bg - Новини