Хората са основата на „умните градове“

Градът трябва да е добро място за живеене и работа