Най-малко безработни от 16 г. насам

Най-малко безработни от 16 г. насам

Безработните, регистрирани в бюрата по труда през януари 2019 г., са 209 308. Това е най-малкият им брой през този период на годината от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г., съобщиха от Агенцията. 

Равнището на регистрираната безработица през януари е 6.4 на сто, като на годишна база се отчита значително намаление от 0.8 процентни пункта. Сравнението с предходния месец показва леко нарастване от 0.3 процентни пункта, обусловено от характерната за сезона по-слаба икономическа активност. Новорегистрираните през януари са 32 756, като от тях 1861 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали близо 2000 лица чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.