Аутсорсинг индустрията избира България, само Полша пред нас

Ръстът на индустрията у нас ще продължи през следващите години