БНБ поддържа Регистър на кредитните посредници – Финансов дневник

В регистъра могат да се намерят данни и за кредитни посредници от ЕС, за които БНБ е получила уведомление, че ще извършват дейност на територията на България директно...

източник : Банкеръ