Инвестициите в нежилищни имоти в България надхвърлят предкризисните нива

Офисите движат пазара, а основният капитал идва от чужбина. Каква ще бъде 2019 година?