„Групата ЦКБ“ сви нетната печалба до 33.11 млн. лв. за миналата година – Финансов дневник

Управителният съвет с одобрението на надзорния съвет на ЦКБ в следващите пет години ще може да увеличава капитала на дружеството с нови обикновени и/или...

източник : Банкеръ