20% от американците нямат спестен нито долар

От тези, които все пак успяват да пестят, основната част заделят по-малко от 10% от дохода си