Кой ще ръководи „Банка ДСК“ и „Експресбанк“ след сделката?

Двете банки обявиха промени в мениджмънта си