Coca-Cola използва пластмаса колкото 15 000 сини кита

Компанията за първи път разкрива количеството използвана пластмаса