Какво оставя Драги на своя наследник?

И с какви инструменти ще разполага той