Икономиката на Гърция вероятно ще разочарова с по-слаб от очакваното растеж през 2019-а

Основна причина за това е забавянето на растежа в еврозоната