Инвестициите са ниски не само в България, но и в останалата част на ЕС

Експертен анализ