Най-търсените работници по сектори и професии през февруари

Регистрираната безработица се понижава до 6.2%