Икономиките на отделните американски щати, които са по-големи от тези на цели държави

Тази на Калифорния се изчислява на близо 3 трилиона долара