Еврокомисията представя напредъка по изграждането на Съюза на капиталовите пазари

Европейската комисия представя постигнатия напредък по изграждането на единния капиталов пазар, включително във връзка с финансирането за устойчиво...

източник : econ.bg - Новини