10 успешни бизнесмени, които изобщо не са посещавали университет

Това не променя значението на доброто образование за реализацията на човека