500 лични лекари са без специалност, закриват ги

Бяха им дадени 5 години отсрочка за преквалификация