Колко широко разпространен е всъщност интернетът?

Колко хора използват най-важния източник на информация за нашето време по света