ДНСК връчи заповед за спиране на строежа „Златен век“ – Управление и бизнес

Съгласно закона, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта.

източник : Банкеръ