И Драги е член на клуба на стохилядниците – Пари и пазари

ЕЦБ огласи данъчните декларации на ръководния си екип

източник : Банкеръ