БНБ ще се съсредоточи върху намаляването на рисковете

Новият подуправител на БНБ Радослав Миленков публикува своите приоритети