Клипове в превенцията срещу „ало“ измамите

Жертвите на мошениците са най-уязвимите хора