Бизнес форум ще активизира стокообмена и съвместните инвестиции между България и Монголия – Управление и бизнес

Целта е създаване на контакти, запознаване със спецификата и възможностите на пазара, производствено коопериране и създаване на бизнес партньорства.

източник : Банкеръ