„Чайкафарма висококачествените лекарства“ увеличава капитала с 10 млн. лева – Пари и пазари

Нетната печалба на фармацевтичната компания за 2018 г. е в размер на на 11 198 553.55 лева.

източник : Банкеръ