Повечето кредити увеличиха нетните доходи от лихви и от такси и комисионни на „ТЕКСИМБАНК“ – Финансов дневник

Финансовият резултат след данъците е печалба от 70 хил. лв., но тя не доста по-ниска от отчетените 536 хил. лв. през първото полугодие на 2018-а.

източник : Банкеръ