По-достъпни ли са имотите в София в сравнение с останалите столици в ЦИЕ?

Ето какво казват цифрите