Малолетни откраднаха автомобил, зарязаха го в нива

Собственикът оставил ключовете на таблото