България – седма по ръст на разходите за отбрана през 2018 г.

Глобалните разходите са достигнали 1,82 трлн. долара