Компанията, в която всяка сряда е почивна

А печалбата се утроява