КФН уточнява детайлите около увеличението на капитала на „Родна земя Холдинг“ – Пари и пазари

Капиталът на бившият приватизационен фонд ще се увеличи от 36 010 600 лв. до 56 010 600 лв. чрез издаване на до 20 000 000 нови акции.

източник : Банкеръ