Георги Бенковски е убит при засада в Тетевенския Балкан – Съдби

Георги Бенковски е основна фигура в организацията и ръководител на Априлското въстание в 1876 г. в четвърти Революционен окръг.

източник : Банкеръ