„Най-лошите“ длъжници са във Видин и Добрич, „най-добрите“ – в Панагюрище и Пазарджик