Половината от печалбата на БФБ отива при акционерите – Пари и пазари

Останалите 50%, в размер на 207 663.02 лв., ще се разпределят като допълнителни резерви на фирмата.

източник : Банкеръ