Гунар Мюрдал печели Нобел заедно със своя идеологически прогивник и Фридрих Хайек – Съдби

Те са отличени за техния пионерен труд в областта на теорията за парите и икономическите колебания

източник : Банкеръ