Детското здраве трябва да е приоритет, трябва стратегия!

Проф. Генчо Начев: Често се плаща за ненужни неща