Рискови фактори за алергия, засягаща дихателните пътища

Важно е качеството на въздуха