След случая Зайков: Да се обръща внимание на бившите затворници!

Все пак изходът довел до спокойствие, коментира специалист