Производителят на детски храни „Слънчо“ запази нивото на дивидента – Пари и пазари

Нетната печалба за миналата година е 1.086 млн. лв., като се увеличава със 17% на годишна база.

източник : Банкеръ