Кога не трябва да прилагаме планк и подобна гимнастика

Някои заболявания са противопоказни за изометричните упражнения