Що е то сцинтиграфия на сърцето?

Какво различава това изследване от компютърната томография