През 2040 г. значителна част от месото няма да бъде от убити животни – Управление и бизнес

60% от месото след 20 години ще бъде създавано в лаборатории или ще бъде заменено от растителни продукти.

източник : Банкеръ