Индустриалното производство в Китай падна до 17-годишното си дъно

Секторът се представя по-слабо от очакваното от анализаторите