Хърватия се нуждае от чуждестранни работници за туризма

Страната има недостиг на работна ръка за пиковия летен сезон