Заместник-министър Николай Павлов участва в дискусия „Спортът е свобода“ – Спорт

Миналата година по тази програма са реализирани 42 проекта с 24 подобни инициативи, като над 10 000 млади хора на България са въвлечени в тях.

източник : Банкеръ