ИТ отделите на компаниите по света са претоварени – Управление и бизнес

Компаниите търсят решение в автоматизацията вместо да привличат допълнителен персонал.

източник : Банкеръ