Само за 2018 г.: 609 бегълци от правосъдието

Най-много са те в София и Пловдив