Цигарите убиват сърцето

Отказалите ги преди 45 годишна възраст намалят риска от сърдечен удар