Приключва самолетното заснемане за новата цифрова ортофотокарта – Управление и бизнес

Заснемането се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери

източник : Банкеръ